Wyceny

W celu uzyskania rzetelnej wyceny zapotrzebowania materiałowego prosimy o przesłanie następujących informacji:


Wycena tarasu lub elewacji

* wstępny rysunek tarasu (projekt architektoniczny, odręczny zarys koncepcji) z znaczoną i wymiarowaną długością każdej z krawędzi

* poziom od gruntu do drzwi tarasowych lub wysokość od istniejącej konstrukcji (blatu tarasu/płytek/betonu) do krawędzi drzwi tarasowych

* wstępny kierunek ułożenia desek

* zasygnalizowanie istniejących elementów konstrukcji wraz ze zdjęciami poglądowymi (barierka/słupy konstrukcyjne)

* zasygnalizować ilość oraz wymiary stopni schodowych

Wycena ogrodzenia

* wstępny rysunek ogrodzenia (projekt architektoniczny, zarys koncepcji) z znaczonymi i wymiarowanymi: wysokością i długością ogrodzenia

* wstępne informacje dotyczące planowanej ilości desek w przęśle wraz z ich ułożeniem (pion / poziom)

* zasygnalizowanie istniejących konstrukcji wraz ze zdjęciami poglądowymi konstrukcji


Po akceptacji wstępnych kosztów bezpłatnie dojeżdżamy na teren inwestycji i wymiarujemy projekt ustalając szczegóły inwestycji.